Termeni si conditii

1. Definitii

1.1    “Vanzatorul” este International Barcodes Ltd.

1.2    “Cumparatorul” este orice persoana care este de acord cu preturile produselor sau serviciilor oferite de catre Vanzator sau a carui comanda de produse sau servicii este acceptata de Vanzator.

1.3    “Produse” inseamna orice produs pe care Vanzatorul il furnizeaza Cumparatorului.

1.4     “Servicii” inseamna orice serviciu pe care Vanzatorul il presteaza Cumparatorului.

1.5    “Conditii” inseamna termenii si conditiile stabilite in acest document, precum si orice alte conditii speciale sau suplimentare agreate de Vanzator.

1.6    “In scris” include curier postal, fax sau e-mail.

2. Conditii

2.1    Aceste conditii se aplica tuturor contractelor de vanzare produse sau servicii ale Vanzatorului catre Cumparator si prevaleaza si exclud orice alti termeni si conditii, inclusiv cei mentionati de Cumparator in comanda, confirmare de comanda sau orice alt document similar.

2.2    Nu se acceptata nicio modificare sau adaugare la prezentii termeni si conditii daca nu sunt agreate in scris de un reprezentant autorizat al Vanzatorului.

2.3   Niciun angajat sau agent al Vanzatorului nu este autorizat sa reprezinte Vanzatorul in lipsa unei procuri scrise din partea acestuia, iar orice reprezentare facuta fara confirmarea scrisa a Vanzatorului nu poate fi luata in considerare in cadrul contractului.

2.4    Pana la livrarea produselor sau serviciilor de catre Vanzator catre Cumparator sau pana la acceptarea in scris de catre Cumparator a ofertei de pret a Vanzatorului pentru produsele sau serviciile furnizate (oricare dintre acestea avand loc mai intai) nu se va intocmi niciun contract de furnizare produse sau servicii.

2.5    Vanzatorul are libertatea de a corecta fara nicio raspundere din partea sa si fara nicio instiintare prealabila orice eroare sau omisiune din informatiile de pe website, liste de preturi, acceptari de oferte, devize, facturi sau orice alte documente emise de Vanzator.

2.6    Din partea Cumparatorului care accepta livrarea de produse sau servicii sau care accepta in scris devizele pentru livrarea de produse sau servicii, acest accept se considera a fi acceptarea prezentilor termeni si conditii.

3. Acceptarea comenzii

3.1    Prezentarea oricarui produs sau serviciu pe acest website nu reprezinta o oferta de vanzare. Receptionarea unei confirmari electronice a comenzii dvs. (electronica, fax sau alta forma) nu reprezinta acceptul nostru privind comanda sau confirmarea noastra privind oferta de vanzare. Vanzatorul isi rezerva dreptul de a accepta sau de a refuza comanda dvs. fara nicio explicatie.

4. Preturi

4.1    Vanzatorul intreprinde toate eforturile ca toate produsele si serviciile oferite pe acest website sa fie pe stoc si la preturile afisate. Preturile si disponibilitatea afisate pe website reprezinta informatia cea mai recenta, dar uneori este posibil sa apara greseli, de aceea aceste informatii nu pot constitui o garantie a pretului sau a disponibilitatii.

4.2    Daca un produs comandat nu este disponibil pentru livrare, vom face tot posibilul pentru a va instiinta de acest lucru. Datele de livrare anticipate depind de numerosi factori in afara controlului nostru si, din acest motiv, se pot modifica.

4.3    Pretul produselor sau serviciilor va fi cel afisat in lista curenta de preturi a Vanzatorului, daca nu s-a agreat altfel in scris de catre Vanzator.

5. Plata

5.1    Vanzatorul va putea lua in considerare solicitarile de creditare cu plata la termen.

5.2    Cumparatorii fara creditare trebuie sa plateasca intreaga suma facturata inainte de livrarea produselor sau serviciilor.

5.3    Plata poate fi efectuata prin card de debit/credit.

5.4    Cumparatorii creditati trebuie sa plateasca intreaga suma la termenul agreat, care nu poate fi mai mare de 30 de zile de la data facturarii, daca nu a fost altfel agreat in scris de catre Vanzator.

5.5    Daca se depaseste termenul de plata al facturii, se va percepe o dobanda de 2% pe luna, incepand de la data scadentei si calculata pana la data achitarii facturii.

6. Livrare

6.1   Vanzatorul va intreprinde toate eforturile pentru a respecta data estimata a livrarii. Vanzatorul nu va fi responsabil pentru nicio pierdere directa sau indirecta suferita de Cumparator ca urmare a nerespectarii datei estimate a livrarii. Vanzatorul isi rezerva dreptul de a livra in avans fata de data estimata a livrarii, cu un preaviz rezonabil comunicat Cumparatorului.

6.2    Alegerea metodei de livrare a tuturor produselor sau serviciilor va fi la discretia Vanzatorului.

7. Proprietate si risc

7.1    In cazul livrarii produselor catre Cumparator sau in cazul pastrarii produselor in locatia Vanzatorului la cererea Cumparatorului, riscul produselor va reveni Cumparatorului.

7.2    Titlul de proprietate asupra produselor va ramane al Vanzatorului pana la achitarea completa a facturii produselor.

7.3    Cumparatorul va pastra produsele Vanzatorului la sediul agentului fiduciar pana cand titlul de proprietate al produselor trece asupra sa si va depozita produsele corespunzator protejate si asigurate cat timp se afla in proprietatea Vanzatorului.

7.4    Atat timp cat factura produselor livrate catre Cumparator nu a fost achitata la scadenta, partial sau in totalitate, atunci Vanzatorul isi poate recupera produsele si/sau le poate revinde si, de asemenea, reprezentantii sai pot intra in locatia Cumparatorului pentru a recupera produsele, si va fi indreptatit sa isi recupereze de la Cumparator cheltuielile efectuate cu aceasta ocazie.

7.5    Pana la plata integrala a produselor, Cumparatorul nu va gaja, nu va lasa drept garantie sau nu va incarca cu sarcini produsele, acestea fiind proprietatea Vanzatorului.

8. Garantii

8.1   Fiecare parte garanteaza ca are dreptul, puterea si autoritatea de a semna acest contract.

8.2   Vanzatorul garanteaza ca produsele vor fi lipsite de defecte de material si de executie, daca produsele sunt utilizate in conditii normale, conform instructiunilor si standardelor din industrie. De asemenea, Vanzatorul garanteaza ca va transmite Cumparatorului titlul de proprietate al produselor. Acesta este UNICA garantie extinsa asupra produselor, iar Cumparatorul este de acord sa receptioneze produsele “CA ATARE”, iar Vanzatorul ca nu va mai acorda nicio alta garantie, exprimata sau implicita.

8.3   Garantia Vanzatorului nu va intra in vigoare pana cand factura nu a fost achitata integral la data scadentei.

8.4   Cu exceptia celor deja prevazute, toate garantiile, termenii si conditiile implicite prin status, lege sau altfel sunt excluse in masura permisa de lege.

8.5   Nicio descriere exprimata sau implicita nu garanteaza ca produsele sunt vandabile sau se potrivesc pentru un anumit scop.

8.6   Vanzatorul nu va fi responsabil sau tras la raspundere de catre Cumparator pentru problemele de utilizare, orice reprezentare sau orice garantie implicita, conditie sau alt termen sau orice obligatie de drept comun, sau orice cheltuieli directe sau indirecte, speciale sau pe cale de consecinta, pierderi sau deteriorari sau alte cereri de despagubiri de orice fel, indiferent daca sunt cauzate de neglijenta Vanzatorului, angajații sau reprezentantii sai, care decurg din sau in legatura cu livrarea de produse sau utilizarea lor sau din revanzarea lor de către Cumparator.

8.7   Vanzatorul nu garanteaza ca produsele sale de coduri UPC vor fi acceptate de catre orice retailer si nici nu va fi responsabil pentru respingeri sau probleme de utilizare sau tras la raspundere de catre Cumparator pentru orice incapacitate sau alt motiv pentru care produsele de coduri UPC ale Vanzatorului nu sunt acceptate de vreun retailer, angrosist sau alt tert. Cumparatorul recunoaste ca inainte de a achizitiona orice produse sau servicii de la Vanzator, este responsabilitatea Cumparatorului de a stabili daca retailerii unde intentionează sa livreze au vreo cerinta specifica de codificare si daca produsele si serviciile Vanzatorului sunt potrivite in acest sens.

8.8   Vanzatorul nu acorda nicio alta garantie, exprimata sau implicita, referitoare la produse, calitatea acestora, vandabilitatea sau potrivirea pentru orice utilizare sau scop. Orice garantie a produselor se acorda numai pentru Cumparator si nu pentru alta terta parte, neacceptandu-se nicio responsabilitate sau daune pe cale de consecinta in ceea ce priveste orice utilizare a produselor, neglijenta, utilizare abuziva sau modificare.

8.9   Cumparatorul este de acord in mod expres ca Vanzatorul nu va fi raspunzator pentru nicio dauna speciala, incidentala, care rezulta direct sau indirect, sau de orice alta natura, care decurge din incalcarea garantiei, incalcarea contractului, neglijenta, raspundere stricta sau orice alt tip de raspundere civila in legatură cu prezentul contract sau pentru utilizarea produselor Vanzatorului. Vanzatorul nu ofera garantii de vandabilitate sau potrivire pentru un anumit scop al produselor sale.

8.10 Vanzatorul nu va fi raspunzator, in niciun caz, pentru pierderile directe sau indirecte rezultate, cum ar fi (dar fara a se limita la acestea) pierderi de profit, pierderi de cota de piata sau alte intarzieri sau devieri.

8.11 Data de incepere a tuturor garantiilor este data livrarii de Vanzator catre Cumparator.

8.12 Orice responsabilitate pentru daunele directe sau indirecte și incidentale este declinata în mod expres.

8.13 Responsabilitatea Vanzatorului in toate evenimentele este limitata la, si nu va depasi, pretul de achizitie platit pentru produsele sau serviciile vandute care au dat nastere raspunderii. Plata de care Vanzator a acestei sume va fi singura despagubire platita pentru epuizarea sau lipsa oricarei alte cai de atac specificate aici si nu poate fi interpretat sau pretins de catre Cumparator ca nu si-a atins scopul esential.

9. Forta majora

9.1    Vanzatorul nu va fi responsabil pentru nicio intarziere in livrare, sau incapacitate de livrare, a oricaror produse daca acea intarziere sau esec rezulta din cauze aflate in afara controlului sau, inclusiv (dar fara a se limita la acestea) acte de vointa divina, razboi, terorism, conflicte de munca, intarzieri sau greve ale furnizorilor sau transportatorilor, sau acte guvernamentale.

10. Anularea contractului / Returnarea produselor / Inlocuirea produselor defecte

10.1  Contractul nu mai poate fi anulat odata ce a fost acceptat de Vanzator, iar acceptarea returnarii produselor este la discretia absoluta a Vanzatorului.

10.2  Orice presupus defect al produselor trebuie comunicat Vanzatorului in sapte zile de la data livrarii. In cazul in care livrarea este refuzata, iar Cumparatorul nu comunica acest lucru Vanzatorului in termenul stabilit, atunci respingerea marfurilor nu va fi acceptata, iar Cumparatorul va trebui sa achite pretul integral.

10.3  In cazul in care Vanzatorului i se comunica o pretentie valabila referitoare la produsele livrate in cadrul contractului ca fiind defecte, este la discretia Vânzătorului sa inlocuiasca gratuit produsele sau sa-i restituie Cumparatorului pretul produselor, iar Vanzatorul nu va mai avea nicio responsabilitate fata de Cumparator.

11. Modificarea termenilor

11.1  Acceptarea de catre Vanzator a oricarei comenzi implica consimtamantul Cumparatorului privind toti termenii și condițiile stabilite aici, iar consimtamantul Cumparatorului privind acesti termeni si conditii presupune acceptarea de catre Cumparator a tuturor sau a oricarei parti a produselor sau serviciilor comandate. Nicio adaugare sau modificare a termenilor si conditiilor nu va fi obligatorie pentru Vanzator, cu exceptia cazului in care Vanzatorul a fost de acord in scris. Daca o comanda sau alta achizitie contine termeni sau conditii contrare termenilor si conditiilor cuprinse aici, acceptarea de catre Vanzator a oricarei comenzi nu va putea fi interpretata ca o acceptare a oricaror termeni si conditii suplimentari sau diferiti și nici nu va putea fi interpretata ca o renuntare sau modificare a oricaror termeni si conditii continute in acest document.

12. Comunicari

12.1  Orice instiintare necesar a fi transmisa de Cumparator catre Vanzator trebuie comunicata in scris si transmisa prin curier postal la sediul social al Vanzatorului (2C Handley Ave, Devonport, Auckland 6024, Noua Zeelandă).

13. Legea aplicabila

13.1  Toate disputele care rezulta din sau in legatura cu prezentul contract vor fi determinate si reglementate de legile din Noua Zeelandă. Fara a aduce atingere celor de mai sus, orice actiune in justitie a Cumparatorului cu privire la orice tranzactie trebuie inceputa in termen de trei luni de la momentul aparitiei cauzei.

14. Separabilitate

14.1   Daca oricare parte a acestor termeni si conditii se dovedeste a fi nula sau inaplicabila de catre o instanta competenta, termenul invalidat sau neaplicabil va fi redefinit sau se va introduce un nou termen astfel incat intentia Vanzatorului si a Cumparatorului care agreeaza prevederile acestor termeni si conditii sa fie aplicabila in masura legilor în vigoare.

14.2  In cazul in care orice prevedere a prezentului contract este in totalitate sau partial nula sau inaplicabila, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de acea nulitate sau inaplicabilitate.

15. Proprietatea intelectuala

15.1  Comunicarile, listele si propunerile de pret pot contine informatii proprietare si confidențiale apartinand Vanzatorului. Acestea includ, dar nu se limiteaza la, orice continut, proprietate intelectuala, metoda tehnica si text incorporat in document. Documentul nu va utilizat, dezvaluit sau reprodus, in totalitate sau partial, in orice alt scop decat pentru evaluarea respectivului document, fara acordul prealabil scris al Vanzatorului. Denumirea prezentului document, precum si toate informatiile continute în acest document, raman in permanenta ale Vanzatorului.

16. Fara beneficii catre terte parti

16.1   Articolele de mai sus sunt pentru beneficiul exclusiv al partilor semnatare ale prezentului contract si nu confera drepturi, beneficii sau pretentii niciunei alte persoane sau entitati terta parte.

17. Acuratete

17.1   Toate informatiile continute in acest website sunt informatii actualizate. Desi Vanzatorul incearca sa se asigure ca materialul prezent este corect, acuratetea acestuia nu poate fi garantata 100% si de aceea Vanzatorul nu ofera nicio garantie sau reprezentare exacta.

18. Revizuiri ale website-ului

18.1   Toata informatia continuta in acest website este informatie actualizata. Vanzatorul isi rezerva dreptul sa modifice oricand website-ul, fara nicio notificare prealabila. Prin accesarea acestui website, va exprimati astfel acordul si sunteti de acord cu aceste posibile modificari.

19. Politica de confidentialitate

19.1   Vanzatorul este de acord prin prezenta ca toate informatiile furnizate prin intermediul website-ului vor fi utilizate numai in scopul punerii la dispozitie a produselor si serviciile oferite de website. Vanzatorul nu va vinde, imprumuta sau dezvalui aceste informatii catre terte parti care nu sunt implicate in procesul de furnizare a produselor și serviciilor.

20. Integralitatea contractului

20.1   Acesta constituie intregul contract dintre Cumparator si Vanzator. Prin plasarea unei comenzi se considera acceptati acesti termeni si conditii de catre Cumparator. Acesti termeni si conditii inlocuiesc toate propunerile anterioare, oferte, discutii, corespondenta sau comunicari cu privire la aceasta tranzactie. Acestea pot fi modificate numai printr-un act aditional ulterior, aprobat in scris de catre Vanzator.